The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Lĩnh vực kinh doanh

Xin mời quý khách xem linh kiện IT được sản xuất theo công nghệ tiên tiến.

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu
công ty

Chúng tôi sẽ liên tục tăng tưởng giá trị để mở ra một tương lai rộng mở hơn cùng khách hàng.

Tìm hiểu thêm
Thông tin đầu tư
DKT sẽ không ngừng nỗ lực hết sức mình
để trở thành doanh nghiệp hàng đầu.
Tìm hiểu thêm
Tình hình
kỹ thuật
Quý khách có thể thấy được kỹ thuật
tiên tiến mà chỉ DKT có được.
Tìm hiểu thêm
Thông tin
tuyển dụng
Chúng tôi đang tìm kiếm những
nhân tài có thể cùng DKT biến ước
mơ thành hiện thực.
Tìm hiểu thêm