The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Doanh nghiệp dẫn dắt khả năng vô hạn của cá nhân để biến ước mơ trở thành hiện thực
Công ty cổ phẩn DKT đang tìm kiếm nhân tài vào làm việc.

INNOVATION
CHALLENGE
COOPERATION

INNOVATION

INNOVATION

Một người đổi mới giấc m

  • - Thay vì thư gian an lạc trong hiện tại, một người luôn nhìn vào các vấn đề từ góc nhìn mới và thay đổi mới là một tài năng thực sự nhằm mục đích tạo ra giá trị cho công ty và của riêng mình

CHALLENGE

CHALLENGE

Người dám thử thách một cách sáng tạo

  • Các thách thức vô tận đang ở trước mặt chúng ta.
  • Công ty cần người có tinh thần dám làm và cố gắng không ngừng để phát triển bản thân, người dẫn dắt thay đổi, luôn tiếp nhận cái mới và liên tục sáng tạo để mang lại sinh lực và sự tươi mới cho tổ chức và xã hội.

COOPERATION

COOPERATION

Người hợp tác

  • ất cả sự tăng trưởng và phát triển không thể đạt được bằng sức mạnh của một người.
  • - Chúng tôi chờ đợi những người nhân tài cùng chia sẻ và giao tiếp với những tổ chức khác nhau và cùng nhau phát triển.