The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Công ty cổ phần DKT đang áp dụng nhiều chế độ phúc lợi.

Chế độ phúc lợi theo luật định

Bảo hiểm hưu trí

bảo hiểm y tế

bảo hiểm thất nghiệp

bảo hiểm bồi thường tại nạn lao động

trợ cấp thôi việc

Chế độ phúc lợi nội bộ công ty

Hỗ trợ giáo dục

Giáo dục nhập môn dành cho nhân viên mới, giáo dục OJT (On the Job Training), giáo dục kỹ năng nghề nghiệp

Chế độ thưởng

Giải thưởng dành cho nhân viên làm việc lâu năm

Chế độ nghỉ phép

nghỉ phép năm, nghỉ phép khi có sự kiện ma chay, cưới hỏi

Nhà ăn công ty

Cung cấp bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bữa đêm