The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Tượng trưng cho sự biến đổi và đổi mới không ngừng

BLUE Trapezoid

Hình thang màu xanh da trời thể hiện lòng tin và sự minh bạch với tư cách là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực SMT, đồng thời thể hiện ý chí muốn phát triển thành doanh nghiệp có tầm nhìn lớn hơn.

GREEN Trapezoid

Hình thang màu xanh lá cây thể hiện ý chí luôn nghĩ đến môi trường của DKT, mong muốn bảo vệ môi trường và con người bằng nền tảng kỹ thuật SMT tiên tiến và hàm chứa nhiệt huyết cố gắng điều hòa nhiều giá trị khác nhau.

LOGO Type

Mỗi chữ cái tiếng Anh của ‘DKT’ duy trì hình thái động lập và chữ cái K được đặt cân bằng ở trung tâm để thể hiện triết học của doanh nghiệp một cách tượng trưng là hướng tới sự điều hòa và hòa hợp giữa bên trong và bên ngoài.