The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Quản lý ESG

Quản lý ESG

- Quản lý ESG của DTK là gì?

ESG là chữ viết tắt của bảo vệ môi trường, đóng góp xã hội và quản trị, nơi các công ty đi đầu trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện quản lý ESG như hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, tạo ra môi trường làm việc bình đẳng giữa nam và nữ, hoạt động xã hội, quản lý đạo đức…để có thể phát triển bền vững. Ở Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, nó được coi là một tiêu chí quan trọng để đánh giá doanh nghiệp và hiện tại đang là xu thế lan rộng trên toàn thế giới. Mặc dù chưa phổ biến ở Hàn Quốc nhưng DKT đã thực hiện quản lý ESG kể từ khi thành lập.

E (Environment)

Quản lý sử dụng năng lượng và ô nhiễm môi trường Chúng tôi là một công ty phát triển và cung cấp các mô-đun FPCA thông qua các bộ phận gắn kết SMT (Công nghệ gắn trên bề mặt), và để làm được như vậy thì phải trải qua rất nhiều công đoạn và mỗi công đoạn đều thải ra các chất ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đã đạt được và duy trì, quản lý các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế ISO14001 (hệ thống quản lý môi trường) và ISO45001 (hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe). Công ty đang vận hành trang thiết bị phòng chống thích hợp để xả nước thải và các chất ô nhiễm không khí có chứa các chất độc hại nhất định dưới mức tiêu chuẩn cho phép theo yêu cầu của 'Luật liên quan đến môi trường'. Đặc biệt là chúng tôi tiến hành phân loại các chất có thể tái sử dụng trong số các chất thải công nghiệp để khuyến khích tái chế tài nguyên. Ngoài ra, chúng tôi liên tục quản lý việc đo định kỳ để kiểm tra xem các chất ô nhiễm thải ra có được xử lý đúng cách hay không, đưa ra các vấn đề và biện pháp cải tiến. Các chất ô nhiễm chính được thải ra và quản lý được quản lý hàng năm theo 'Tiêu chuẩn quy định trong Quy tắc thực thi của Luật Bảo vệ môi trường không khí'.

Chứng nhận
 • DKT
  ISO 14001

 • DKT VINA
  ISO 14001

 • DKT VINA
  ISO 45001

Lượng khí thải nhà kính và lượng sử dụng năng lượng DKT VINA
Phân loại 2016 2017 2018 2019 2020
Lượng khí thải nhà kính Lượng thải phân loại SCOPE Lượng thải ra trong năm (tCO2eq) 5,960 6,878 6,283 8,363 8,884
Lượng sử dụng năng lượng Lượng sử dụng phân loại SCOPE Lượng sử dụng năng lượng trong năm (TJ/yr) 26 30 28 37 39
Hoạt động tăng cường năng lực an toàn môi trường
Tên nội dung đào tạo Chu kỳ đào tạo Ghi chú
Đào tạo, huấn luyện an toàn môi trường phòng cháy chữa cháy 3 tháng Tự đào tạo
Đào tạo vệ sinh an toàn lao động 2năm/1lần Uỷ thác đào tạo
Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động 1năm/1lần Uỷ thác đào tạo
Huấn luyện an toàn hoá chất 2năm/1lần Uỷ thác đào tạo
Thực hiện cứu trợ khẩn cấp cho đội cứu hộ khẩn cấp 1năm/1lần Uỷ thác đào tạo
Huấn luyện PCCC, hướng dẫn sơ tán và cứu nạn cứu hộ 1 quý/1lần Tự đào tạo
Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội chữa cháy cơ sở 1năm/1lần Công an PCCC
Huấn luyện an toàn điện 2năm/1lần Uỷ thác đào tạo
Đào tạo huấn luyện về an toàn bức xạ cho người làm việc liên quan đến tia bức xạ 2năm/1lần Uỷ thác đào tạo

S(Social Responsibility)

Tình trạng Chính sách Quản lý Đạo đức và Thương mại Công bằng Chúng tôi trang bị ý thức về thương mại công bằng thông qua đào tạo Thương mại công bằng và đào tạo chống tham nhũng một cách thường xuyên, đồng thời tuân thủ các chính sách và pháp luật về thương mại công bằng thông qua việc ban hành các quy định quản lý đạo đức trong nội bộ công ty và tuân thủ quản lý đạo đức. Bằng cách ký kết thỏa thuận thương mại công bằng với các đối tác kinh doanh, chúng tôi hướng tới giao dịch thương.

Thương mại công bằng và hiện trạng đào tạo quản lý đạo đứ
Phân loại Lịch đào tạo
Đào tạo thương mại công bằng Nửa năm 1lần
Đào tạo quản lý đạo đức 1 năm 4 lần ( nhân viên mới vào công ty 1 năm 1 lần)
 • Bảo vệ nhân quyền và các hoạt động đóng góp cho xã hội

  Đối với hoạt động bảo vệ nhân quyền, hàng tháng công ty chúng tôi thực hiện đào tạo phòng chống quấy rối tình dục, cải thiện nhận thức về người tàn tật và đào tạo phòng chống bắt nạt tại nơi làm việc, thiết lập hệ thống khiếu nại nội bộ để vận hành các hoạt động phòng chống xâm phạm nhân sự thường xuyên. Công ty có một hệ thống bảo vệ và bồi thường đối với hành vi trộm cắp và gian lận bằng cách đăng ký bảo hiểm trách nhiệm Cấp lãnh đạo và quản lý.

 • Giao tiếp với cộng đồng địa phương

  Chúng tôi tham gia vào các hoạt động đóng góp xã hội khác nhau theo chính sách đóng góp xã hội của mình.

  Năm 2020, chúng tôi đã tiến hành các hoạt động quyên góp “DKT HOPE” và thăm nhà đế giúp đỡ những người hàng xóm gặp khó khăn. Hàng năm, chúng tôi tham gia sự kiện “Dòng máu yêu thương” do Liên đoàn lao động khu công nghiệp tổ chức và chúng tôi đã tổ chức nhóm CSR từ năm 21 để lên kế hoạch cho các hoạt động tình nguyện và vận động cho nhân viên và cộng đồng địa phương.

G(Governance)

Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông 1) Intense voting system : According to Article 28 Clause 3 of the company terms and conditions, when appointing two or more directors, no intense voting system defined by Article 382-2 of the commerce act.

2) Paper voting system : According to Article 25 Clause 1 and 2 of the company terms and condition, shareholders can exercise their voting rights on paper without attending the general meeting and allow their agents to exercise the voting rights and their agents must submit a letter of appointment as evidence for verifying the vicarious rights prior to the general meeting for shareholders.

3) Electronic voting system : The company is running an electronic voting system.

Main contents of operation rules for the board of directors
Members Every director appointed at the general meeting for shareholders
Time Periodic meeting for the board of directors Held within 45 to 90 days after the termination in each quarter
Temporary meeting for the board of directors Whenever necessary
Host Chair of the board of directors
Hosting
procedures
By 2 days before the meeting date, they shall notify each director of time, venue and agenda. In case of emergency, it can be notified by one day before the meeting.
Voting methods More than half of directors must be present and agree to it. However, if the rate is set higher according to the laws or the company terms and conditions, it shall be complied with.
Judgment Important items about the company according to the commerce act, the company terms and conditions and the rules of the board of directors.
Meeting notes Shall prepare a meeting note about the decision made by the board of directors.(Meeting note shll include progress, results, and those who object to it, and the reasons, and shall be signed or stamped by the director)
Operation of the internal trade committee

As of the date of the report preparation, the company is running an internal trade committee consisting of 3 internal directors

Goals In order to improve the efficiency of supervision on illegal supports and establish more strict controls of internal trade by the company, it can play the role of reviewing internal trade with a size above certain level.
Main rights ① Internal trade approval rights
② Rights to order investigation of internal trade
③ Rights to recommend corrections on internal trades