The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Đạo đức kinh doanh

Thông điệp của CEO

Ngày nay, các tập đoàn toàn cầu hàng đầu đang thúc đẩy quản lý đạo đức cho sự tăng trưởng bền vững của công ty. Thanh liêm không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân mà đã trở thành một yếu tố cạnh tranh quan trọng cho sự tồn tại của công ty, và đây là lúc một công ty thực hành quản lý đạo đức có được sự tin tưởng từ khách hàng và các bên liên quan để không ngừng tăng trưởng và phát triển.

Để đối phó với những thay đổi như vậy trong môi trường đạo đức trong và ngoài nước, trên tinh thần nền tảng là ‘tin tưởng’, ‘minh bạch’, ‘quan tâm’, tại DKT chúng ta đã và đang cam kết nguyên tắc hành động gồm ‘khách hàng là trên hết’, ‘kinh doanh tuân thủ pháp luật’, ‘tuân thủ cơ bản’, ‘tăng cường quản lý’, ‘trách nhiệm xã hội’, và tích cực thực hiện quản lý đạo đức.

Như một phần của nỗ lực này, chúng tôi đã sửa đổi các quy định quản lý đạo đức, tạo ra chế độ khai báo DKT cyber và vận hành chương trình giáo dục quản lý đạo đức.

Trong tương lai, DKT chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động quản lý đạo đức ở cấp cao nhất trên thế giới.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ cho DKT, doanh nghiệp đi đầu trong quản lý đạo đức và đang phát triển với tư cách là ‘Global No1 IT Component Company’

Hệ thống thực hiện
quản lý đạo đức của DKT (3C)

Personal Information Collection and Usage Agreement

Thu thập thông tin cá nhân và đồng ý sử dụng

Công ty thu thập thông tin cá nhân như sau để vận hành khai báo DKT Cyber. Mục đích của việc thu thập: Điều tra các hành vi sai trái và bất thường trong nội bộ được khai báo tại Hệ thống khai báo DKT Cyber Hạng mục và phương pháp thu thập thông tin cá nhân Hạng mục bắt buộc thu thập: họ tên (khi khai báo bằng tên thật), email, số điện thoại di động Phương pháp thu thập: Nội dung email, nội dung văn bản khai báo Thời gian lưu trữ và sử dụng : 1 năm kể từ ngày đồng ý Gửi email đến tài khoản email chuyên dụng (bhjebo@naver.com)

※ Đồng ý thu thập và sử dụng: Ghi họ tên, email, số điện thoại di động của người khai báo sau đó ghi nội dung khai báo.