The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Tầm nhìn

VISION Global leading No.1 Company

MISSION

Hãy tạo ra một DKT toàn cầu hoàn thành các trách nhiệm xã hội của mình bằng cách theo đuổi sự đổi mới và tăng trưởng bền vững

Chế độ và quy định

Các chế độ và quy định cụ thể để hiện thực hóa công ty số 1 toàn cầu, trong đó tất cả các công ty thuộc Tập đoàn BH đều đối ứng nhanh với những thay đổi của môi trường và có văn hóa doanh nghiệp xuất sắc.

Lời hứa hành động

Tiêu chuẩn ứng xử phân biệt giữa những điều nên làm và không nên làm trong công ty

Giao tiếp cởi mở / Tăng cường quản lý / Tuân thủ cơ bản
Văn hóa doanh nghiệp

Được chia sẻ giữa các thành viên, những người có thể biện minh cho hành vi của các thành viên trong tổ chức và giải thích các chuẩn mực

Quan tâm / tin cậy / minh bạch