The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Phương châm kinh doanh

1. Tăng cường thể chất cơ bản

Chúng tôi xây dựng thành doanh nghiệp trung thành với nguyên tắc cơ bản. Chúng tôi tập trung thực hiện các hoạt động tuân thủ nguyên tắc cơ bản và hoạt động Clean Factory toàn công ty để tạo dựng môi trường nhà máy sạch sẽ và vệ sinh.

2. Tiêu chuẩn hóa

Chúng tôi đang cố gắng hết sức trong việc tiêu chuẩn hóa phương pháp sản xuất sản phẩm và phương thức làm việc. Như vậy, kỹ thuật của công ty sẽ trở thành tài sản trí tuệ mà nhiều người có thể hiểu và cùng nhau chia sẻ. Và chỉ phương pháp đã được tiêu chuẩn hóa mới có thể bảo đảm sự đồng nhất về chất lượng của sản phẩm.

3. Cam kết với khách hàng

Khách hàng là lý do và căn cứ để chúng tôi làm việc.
Niềm tin với khách hàng về chất lượng, thời gian giao hàng và dịch vụ là năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần DKT và là giá trị quý báu tạo nên sự khác biệt của DKT so với các công ty khác.