The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Kinh doanh chất lượng

Quality policy

Với ý niệm kinh doanh ‘Việc làm khách hàng cảm động bằng sản phẩm có chất lượng tốt nhất là ưu tiên hàng đầu’, từ sau khi thành lập, công ty cổ phần DKT đang có gắng hết sức mình trong việc thực hiện vai trò then chốt với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về SMT&Assembly.

Tất cả cán bộ, công nhân viên công ty đều hiểu và đang thực hiện phương châm chất lượng của công ty.

Sản xuất sản phẩm có
chất lượng tốt nhất
Liên tục nghiên cứu
và phát triển kỹ thuật
Thực hiện hoạt động
làm cảm động khách hàng
Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn yêu cầu và mong đợi của khách hàng, công ty DKT đã thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của ISO9001:2009 và thực hiện hoạt động làm cảm động khách hàng.

Quality goal

Tỉ lệ hàng lỗi trong quy
trình sản xuất giảm

30%

Tiền tổn thất trong
quy trình sản xuất giảm

30%

Chi phí yêu cầu bồi
thường của khách hàng giảm

50%

Chi phí giá
vốn giảm

30%