The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

DKT là một công ty module tổng hợp đặt niềm tin của khách hàng lên hàng đầu. Được thành lập vào năm 2012, DKT đã thành lập các phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất trong nước và Việt Nam để hướng tới tầm nhìn của Công ty Global Leading No.1 DKT sẽ duy trì chất lượng tốt nhất thông qua việc tuân thủ và quản lý cơ bản và không ngừng phát triển bằng phát triển kỹ thuật và đào tạo nhân tài.

Trụ sở chính và viện nghiên cứu trong nước
trụ sở chính Headquarter

Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, thành phố Incheon

viện nghiên cứuCorporate Research Institute

Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, thành phố Incheon

Trụ sở chính và viện nghiên cứu trong nước
trụ sở chính Headquarter

Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, thành phố Incheon

viện nghiên cứuCorporate Research Institute

Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, thành phố Incheon

cơ sở kinh doanh ở nước ngoài
Việt NamDKT VINA 1 –Factory

Thành phố Bình Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Việt NamDKT VINA 2 –Factory

Thành phố Bình Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

cơ sở kinh doanh ở nước ngoài
Việt NamDKT VINA 1 –Factory

Thành phố Bình Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Việt NamDKT VINA 2 –Factory

Thành phố Bình Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam