The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Concept of SMT (Surface Mount Technology)

Khái niệm của SMT (kỹ thuật gắn linh kiện lên bề mặt)
Kỹ thuật gắn linh kiện lên bề mặt SMT là kỹ thuật in chì lên bản mạch in để gắn vật liệu của mạch tích hợp lên trên đó.

Kỹ thuật IMT chỉ có thể gắn linh kiện lên một mặt của PCB nhưng kỹ thuật SMT có thể gắn linh kiện lên cả hai mặt của PCB

Kỹ thuật SMT là kỹ thuật hệ thống tổng hợp nên người thực hiện không những cần có kiến thức về các loại linh kiện gắn bề mặt mà còn cần có cả kiến thức rộng về kỹ thuật gắn, kỹ thuật Soldering và các thiết bị liên quan, kỹ thuật thiết kế Pattern mạch của PCB, kỹ thuật nguyên phụ liệu, kỹ thuật quy trình, kỹ thuật vận hành thiết bị, kỹ thuật đánh giá…