The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

Bằng sáng chế đang sở hữu

No Classification Nội dung Chủ sở hữu quyền Ngày nộp hồ sơ Ngày đăng kí
1 Bằng sáng chế Bảng mạch in có chứa vật liệu điện môi thấp DKT 2016.07.18 2019.01.22
2 Bằng sáng chế Khay kiểm tra bảng mạch in DKT 2017.08.22 2018.08.23
3 Bằng sáng chế Thiết bị kiểm tra và làm sạch vòi gắn trên bề mặt DKT 2017.09.05 2018.06.01
4 Bằng sáng chế Thiết bị kiểm tra bảng mạch in linh hoạt có khả năng căn chỉnh tự động và phương pháp kiểm tra DKT 2018.04.30 2018.11.27
5 Bằng sáng chế Hệ thống kiểm tra tự động bảng mạch in linh hoạt DKT 2018.07.31 2019.01.25
6 Bằng sáng chế Thiết bị kiểm tra bảng mạch in linh hoạt DKT 2018.07.31 2019.01.25
7 Bằng sáng chế Thiết bị cung cấp thu hồi bảng mạch dùng để kiểm tra bảng mạch linh hoạt DKT 2018.08.06 2019.01.25
8 Bằng sáng chế Multi heating carrier jig( Đồ gá sóng đa nhiệt) cho bảng mạch linh hoạt DKT 2018.11.27 2019.05.17
9 Bằng sáng chế Bảng mạch linh hoạt cho viễn thông không dây DKT 2019.05.17 2019.10.25