The highest technical ability with professionalism

Công ty cổ phần DKT sẽ dẫn đầu ngành công nghệ thông tin (IT) tương lai bằng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giỏi nhất và công nghệ vượt trội nhất.

STM chính xác của Display module và bảo đảm việc kiểm tra độ tin cậy

Trước khi căn chỉnh Sau khi căn chỉnh
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
 • · Cần kiểm tra tính toàn vẹn của Fine pitch pattern của hàng trăm tín hiệu
 • · Cần hàn đính để thông điện giữa sản phẩm với vật đối ứng để kiểm tra
 • · Trừ Vision Cam đắt tiền, thể hiện thuật toán (Algorithm) tiếp hợp vốn có của công ty chúng tôi
 • · Giảm đáng kể chi phí của quy trình sản xuất bằng dây chuyền sản xuất tự động hóa (không người).

SMT chính xác của RF Antenna và bảo đảm việc kiểm tra độ tin cậy

Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
 • · Cần bảo đảm độ tin cậy để giảm việc mất tín hiệu của Radio Frequency Module
 • · Cần xây dựng hệ thống kiểm tra N/A, S/A hơn 40Ghz để kiểm tra
 • · Kiểm tra đặc tính của Single Antenna và Antenna module phức hợp

SMT chính xác của Impedance matching và bảo đảm việc kiểm tra độ tin cậy

Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
 • · Cần đảm bảo độ tin cậy của LCD, USB, Antenna module mà cần Impedance matching
 • · Xây dựng môi trường Impedance simulation để giảm chi phí mất mát thiết kế
 • · Sau khi lắp đặt SMT, xây dựng môi trường đo Impedance của tín hiệu Single strip, Differential pair

Bảo đảm năng lực gắn siêu chính xác

Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
 • · Cỡ linh kiện gắn nhỏ nhất : 0,2mm / 0,1mm(chiều ngang/chiều dọc)
 • ·  Mật độ giữa các Chip : 0,1mm ~0,15mm

Năng lực công đoạn ACF

Năng lực công đoạn ACF Năng lực công đoạn Ghi chú
Chiều rộng cửa sổ đầu cuối 60㎛
Không gian cửa sổ đầu cuối 60㎛
TACT TIME 3.5sec
Kích thước có sẵn để sản xuất MAX : 110 mm X 180 mm body /4 tờ
Kiểm tra VISION Kiểm tra tự động ALIGN
Cấu tạo của thiết bị LOADING , UNLOADING FULL AUTO